Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse forkortes i daglig tale til STU. STU er undervisning for unge under 25 år med udviklingshæmning, et handicap eller særlige behov. 
STU tager udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, der kan indeholde mål og ønske om at lære praktiske færdigheder og få opdateret eller vedligeholdt skolekundskaber. Det kan fx være at få indblik og erfaring i, hvordan livet som voksen er, dyrke interesser, afprøve erhvervsønsker og meget andet.

Oplysningsforbund

Vi har driftsoverenskomst med flere oplysningsforbund. Oplysningsforbundene har undervisning for voksne med handicap. Det drejer sig om specialundervisning til voksne med udviklingshæmning, med bevægehandicap og synshandicap. Undervisningen tager afsæt i individuelle undervisningsplaner.