Lyngåskolens ungdomsuddannelse er en del af Voksenhandicaps samlede indsats for unge med udviklingshæmning. Indsatsen kan beskrives som en tretrinsraket: Først gennemføres et STU-forløb på Lyngåskolen. Herefter tilbydes beskyttet beskæftigelse på et aktivitetscenter, og endelig tilbydes job på særlige vilkår (skånejob) i offentlige eller private virksomheder.

Kurser og andre tilbud

Vi tilbyder forløb, som er skræddersyet til dig og dine ønsker og behov. Du kan fx forberede dig til en STU, en videreuddannelse eller tage et kursus i fx arbejdsmiljø eller hygiejne. Måske har du selv en idé? Kom og besøg os, så sammensætter vi et forløb, der passer til dig. Ring gerne i forvejen.

En treårig ungdomsuddannelse for dig, der har udviklingshæmning eller særlige behov, er 16-24 år og ønsker specialundervisning.

Vi har fokus på at uddanne dig i medborgerskab. Du vil få nogle fag, som alle har, men du skal også vælge en studieretning, hvor du kan fordybe dig i fag, der interesserer dig.

Vi tilbyder blandt andet undervisning i følgende fag: medborgerskab, kommunikation sociale kompetencer, ungdomsliv, sundhed samt bo-undervisning og praktik. Skoleskemaet indeholder også andre fag. Eksempelvis kan nævnes idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag og pengeregning. En del af elevens læring dokumenteres med OCN-point. Undervisningen foregår på hold, i mindre grupper og individuelt.

Alle skal arbejde med:

 • Medborgerskab
 • Kommunikation
 • Sociale kompetencer
 • Ungdomsliv
 • Sundhed.

Undervisningen foregår på Graham Bells Vej 1D.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og pædagogisk uddannet personale.

En treårig ungdomsuddannelse i motorik og kommunikation for dig, der har multiple eller kommunikative funktionsnedsættelser og er 16-24 år.

Vi underviser dig i at udvikle dine kommunikative evner og i at udvikle dig motorisk.

Vi vil især styrke dine faglige og sociale kompetencer inden for områderne: Kommunikation, motorik, medborgerskab og ungdomsliv. Undervisningen skal styrke de unges muligheder for at udtrykke sig, fortælle om sine ønsker, idéer, interesser og tanker, samt kunne kommentere på andres og dermed kunne deltage meningsfyldt i samværet med andre.

I undervisningen bruger vi kommunikationsprogrammer på fx iPad, computer eller andre talesystemer. IPad benyttes derudover til understøttelse af kommunikationen i form af fotos, video, Moment Diary m.v.

Klassen har fælles morgensamling, og det giver den enkelte unge mulighed for at vælge sange og dele sine daglige oplevelser vha. netop alternativt supplerende kommunikation med de andre unge. Herudover deltager de unge i motorik og andre aktiviteter alt efter den enkeltes UU-plan.

Undervisningen foregår på Graham Bells Vej 1D.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og socialpædagoger.

En treårig ungdomsuddannelse for dig, der har autisme eller ADHD og er 16-24 år. Du får mulighed for at udvikle dine evner og bruge redskaber, der kan støtte dig i det, der begrænser dig i hverdagen.

Alle fag og aktiviteter er tilpasset dine ønsker og dit niveau, og de tager udgangspunkt i din uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal støtte dig på din vej fra ung til voksne og give dig en god start på et selvstændigt voksenliv.

Du kan blandt andet få mulighed for at:

 • Lære praktiske færdigheder
 • Få opdateret dine skolekundskaber
 • Få erfaring i, hvordan livet som voksen er
 • Være en del af et ungdomsliv med alt, hvad det indebærer
 • Dyrke dine interesser
 • Afprøve dine jobønsker.

Vi underviser i små hold eller individuelt. Alle elever har sit eget individuelle ugeskema.

Du har også mulighed for at få et studierum med eget bad og toilet, ofte sammen med 1-2 andre elever, så du får ro og mulighed for at trække dig tilbage.

Her kan du, som går på STU L eller STU M, komme, når undervisningen er slut. Du kan dyrke dine fritidsaktiviteter, være sammen med vennerne og øve dig i socialt samvær og ungdomslivet. Du bestemmer selv, om du vil komme her.

Vi har ansat et dedikeret team, som skaber spændende aktiviteter, hvor der er gode muligheder for socialt samvær, og hvor du bliver medskaber af et rigt og aktivt ungdoms- og voksenliv.

Caféen findes på Graham Bells Vej 1D, hvor undervisningen også foregår.

Åbningstider for STU L

Mandag - fredag klokken 8-9

Mandag - torsdag klokken 14-cirka 16.

Fredag klokken 12-cirka 14.

Åbningstider for STU M

Her kan du deltage i caféen indtil du køres hjem:

Mandag - torsdag klokken 14:30-15

Fredag klokken 13:30-14