På Lyngåskolen skaber vi rammer for at understøtte, at du udvikler din seksualitet på en måde, så det er til glæde for dig og ikke er krænkende for andre.

Vi underviser dig i seksualitet og giver dig oplysninger og informationer, der kan øge din livskvalitet og dermed dit selvværd.

Seksualundervisning er en vigtig del af undervisningen på Lyngåskolen. Vi har en uddannet seksualvejleder ansat, og denne person har det overordnede ansvar for, at skolen oplyser og underviser eleverne i seksualitet. Underviseren vil kunne give vejledning til eleverne, rådgive personalet og sørge for kompetent støtte udefra, hvis det er nødvendigt