Vi bestræber os på at gøre det til din uddannelse. Dit skema vil derfor afspejle dine interesser og dit faglige niveau. Hver elev har sit eget personlige skema.

Sammen arbejder vi hen mod, at du når dine personlige, sociale og faglige mål, der er beskrevet i din UU-plan.
Optagelse via din UU-vejleder.

Fag på STU-4

 

En gang om ugen er der bo undervisning, hvor du kan lære at finde opskrifter, købe ind, tilberede mad, rydde op og gøre rent. Desuden kan du lære at stryge, vaske tøj og andre ting, som du får brug for, når du er flyttet hjemmefra.

Bo undervisning er oftest sammen med andre elever. Vi har fokus på madspild, økologi og klima. I bo-undervisning bruges OCN, hvor du får bevis for dine uformelle færdigheder så som måleenheder, opbevaring af madvarer, hygiejne, bordskik mv.

En dag om ugen er der socialfag/arbejdsmarkedskendskab. Socialfag kan f.eks. være besøg på kulturinstitutioner, caféer eller arbejdspladser.

I socialfag øver du dig på at være på tur med andre, tage offentlige transportmidler og være gæst. I arbejdsmarkedskendskab får du idéer til praktiksteder og indblik i arbejdspladser. Du lærer forskellige steder af Aarhus at kende. Vi forbereder os fælles på turene og evaluerer dem efter. Du kan også komme med forslag til steder og emner, vi skal tage op.

En gang om ugen er der medborgerskab/ungdomsliv. Vi tager emner som venskab, fester, demokrati og samfund op.

I ungdomsliv tager vi f.eks. emner op som: selvopfattelse, venskab, samtale, fester, robusthed, følelser og stress. Du øves i at få bedre forståelse for dig selv og andre samt agere socialt med andre mennesker.

I medborgerskab tages emner op som pligter og rettigheder, demokrati, samfund, handicapforståelse, fordomme, identitet og flygtninge. Du øves i at få en forståelse for, hvilket samfund du er en del af.

Formålet med It- og mediefag er at gøre dig fortrolig med It og programmer, som giver dig støtte i hverdagen og udvikler dine evner til at videregive tanker og viden gennem brug af billeder, video og lyd.

Med udgangspunkt i dine evner og ønsker giver faget dig kompetencer i områder inden for:

  • Sociale Medier. Her kommer du til at arbejde med It-kørekortet WiFive, hvor du vil blive undervist i god etik og opførsel på de sociale medier. Kørekortet er en obligatorisk del af faget, hvor du også bliver undervist i teknologiforståelse. Forløbet er med til at gøre dig sikker og fortrolig med de sociale medier, som ofte kan være en stor udfordring for unge med autisme.
  • Hverdag. Her bruger vi DigiSafe, hvor du lærer at bruge borger.dk, skat.dk, netbank, E-boks, rejseplanen.dk og Nem-ID. Desuden har du mulighed for at lære at bruge din mobiltelefon eller iPad som ekstra støtte i din hverdag.
  • Skills. Her arbejder vi med kodning via code.org, hvor du har mulighed for at starte på begynderniveau. På STU4 har vi vores egen avis, avisen bliver udgivet på skolen fire gange om året. Når vi arbejder på avisen, bruger vi programmerne Word og Publisher. Vi arbejder også med video og billedredigering, f.eks. når vi har været på studietur – her arbejdes der både på computere og iPads. På STU4 har eleverne deres egen fælles hjemmeside, som de selv er med til at vedligeholde.
  • CV/Ansøgning. Efter endt STU skal nogle elever videre ud på arbejdsmarkedet, i den forbindelse kan du blive undervist i at skrive en god jobansøgning samt opsætte dit CV.

Har du en gamer gemt i dig? Hos STU-4 har du mulighed for at vedligeholde og udvikle dig som gamer.

Vi underviser bl.a. i taktik, spilforståelse og kommunikation. Vi vægter det sociale aspekt meget højt, når vi mødes til E-sport. Vores computere indeholder Steam, Battle.net og Uplay. Vi spiller bl.a. Call of Duty, CounterStrike, PUBG og Overwatch, men har du andre ønsker er vi altid klar på nye spil.

I skolefag har du mulighed for at udvikle og vedligeholde dine skolefaglige kompetencer inden for de boglige fag som dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. Du kan også bruge dine evner inden for håndværk og design, billedkunst, idræt og motion.

Vi bruger It og computer i undervisningen og arbejder også tematisk og emneorienteret. Nogle elever har haft udbytte af at følge et fag ad gangen som online studie i VUC-regi. På den måde har flere haft mulighed for at arbejde med at tage folkeskolens afgangsprøver 9. og 10. klasse. Online betyder, at eleverne er tilmeldt et fag f.eks. 9 klasse engelsk, hvor eleven arbejder på en PC her på skolen og afleverer opgaver på PC til læreren på VUC, som evaluerer skriftligt.

Forløbet afsluttes med eksamen. På STU 4 støtter vi op om en sådan proces, og vi hjælper dig fagligt og strukturelt med at lykkes.

Drama er en alternativ måde at arbejde med følelser, samarbejde, relationer og fleksibilitet på. Hvis du har autisme, kan du blive bedre til at indgå i sociale sammenhænge, og du kan udvikle din forestillingsevne gennem drama.

Gennem forløbene arbejder vi med øvelser, der hjælper dig med at sætte ord på følelser og give udtryk for følelser i konkrete sammenhænge. Øvelserne fungerer som en slags 3D sociale historier. De er nemmere at huske, da de arbejdes ind med kroppen, og kroppen husker.

I drama arbejder vi med æstetiske produktioner, hvor de unges idéer omsættes til et manuskript, som du selv er med til at udarbejde. Det er en løbende proces, hvor der forhandles om roller og justering af manuskript. Du lærer også at sætte dig selv i scene og blive klar til forestilling. De æstetiske produktioner er med til at give dig et fællesskab med andre, hvor I lærer at samarbejde om en fælles opgave.

Her har du mulighed for at lære og udvikle praktiske færdigheder, som du kan få brug for i din hverdag derhjemme eller i fremtidig beskæftigelse.

Faget kan indeholde praktiske færdigheder som rengøring, skiftning af pærer i lamper, affaldssortering. Det kan også være reparation af møbler, ophæng af billeder m.m. Skolen har sine egne køretøjer i form af to minibusser og en bil, i pedel og service vedligeholder vi også dem i form af bilvask, rengøring og påfyldning af f.eks. sprinklervæske.

Derudover arbejder vi med både små og store projekter, som tager udgangspunkt i elevernes idéer. Et par eksempler er bålsted, kompostkasser, røgovne og større højbede. Du vil lære at bruge forskellige værktøjsmaskiner og redskaber samt grundig undervisning i sikkerhed ved anvendelse.

I gartneri kan du få ”grønne fingre” og få viden og forståelse fra ”jord til bord”.

Vi dyrker bl.a. vores egne kartofler, krydderurter m.m. Du er ligeledes med til at udvikle dine praktiske færdigheder gennem vedligeholdelse af skolens udearealer i form af græslåsning, fjernelse ukrudt m.m.

I dette fag har du rig mulighed for at lære nye praktiske og kreative færdigheder, som du på sigt kan få brug for i hverdagen derhjemme eller i beskæftigelse. Du vil arbejde kreative med forskellige materialer.

Med udgangspunkt i dine idéer og interesser, vil du lære at arbejde med din egen kreativitet med forskellige materialer. Vi arbejder med traditionelle materialer som maling, ler og træ og utraditionelle materialer, som vi finder i naturen eller på genbrugsstationer.

Vi arbejder også med din kreativitet i opfindelser og eget design, som kan bruges inde og ude.

I motion og bevægelse har du rig mulighed for at prøve kræfter med forskellige sportsgrene, fx velkendt sport som fodbold, håndbold og badminton og mindre kendt som f.eks. Discgolf.

Vi tilpasser undervisningen til dit niveau, og derfra arbejder vi sammen hen mod at nå dine ønskede mål. Af faciliteter har vi eget fitnessrum med diverse redskaber til styrke- og cardiotræning, samt en hal og en multibane.

Én gang om måneden har vi caféfredag, hvor du kan mødes med dine studiekammerater til spil, hygge og socialt samvær.

I caféen har du bl.a. mulighed for at spille PS4, Nintendo Switch, brætspil, dart, bordtennis og bordfodbold. Du kan købe sodavand, slik og pizza til studievenlige priser.