Vi har fokus på at uddanne dig i medborgerskab. Du vil få nogle fag, som alle har, men du skal også vælge en studieretning, hvor du kan fordybe dig i fag, der interesserer dig.

Vi tilbyder blandt andet undervisning i følgende fag: medborgerskab, kommunikation sociale kompetencer, ungdomsliv, sundhed samt bo-undervisning og praktik. Skoleskemaet indeholder også andre fag. Eksempelvis kan nævnes idræt, billedkunst, musik, værkstedsfag og pengeregning. En del af elevens læring dokumenteres med OCN-point. Undervisningen foregår på hold, i mindre grupper og individuelt.

Alle skal arbejde med:

  • Medborgerskab
  • Kommunikation
  • Sociale kompetencer
  • Ungdomsliv
  • Sundhed.

Undervisningen foregår på Graham Bells Vej 1D.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og pædagogisk uddannet personale.