Vi underviser dig i at udvikle dine kommunikative evner og i at udvikle dig motorisk.

Vi vil især styrke dine faglige og sociale kompetencer inden for områderne: Kommunikation, motorik, medborgerskab og ungdomsliv. Undervisningen skal styrke de unges muligheder for at udtrykke sig, fortælle om sine ønsker, idéer, interesser og tanker, samt kunne kommentere på andres og dermed kunne deltage meningsfyldt i samværet med andre.

I undervisningen bruger vi kommunikationsprogrammer på fx iPad, computer eller andre talesystemer. IPad benyttes derudover til understøttelse af kommunikationen i form af fotos, video, Moment Diary m.v.

Klassen har fælles morgensamling, og det giver den enkelte unge mulighed for at vælge sange og dele sine daglige oplevelser vha. netop alternativt supplerende kommunikation med de andre unge. Herudover deltager de unge i motorik og andre aktiviteter alt efter den enkeltes UU-plan.

Undervisningen foregår på Graham Bells Vej 1D.


Pladsantal

Pladsantallet varierer afhængig af efterspørgslen.

Personalesammensætning

Personalet består af speciallærere og socialpædagoger.