Alle fag og aktiviteter tilpasses den enkelte elevs ønsker og niveau. Der undervises i små hold eller individuelt.

Skolen råder over gode pausefaciliteter som fx bordfodbold, bordtennis, multibane, computere og Playstation. Der er også gode muligheder for at trække sig tilbage, hvis man har brug for fred og ro.

Formålet er at sikre eleven troværdig dokumentation på han eller hendes læring i små skridt. Dokumentationen kan bruges til at søge arbejde, uddannelse eller videre kvalificering. Eleverne undervises blandt andet efter OCN-systemet. OCN kan blandt andet tydeliggøre den læring, som eleven har fra sit daglige liv - også kaldet ’tavs viden’. Eleven får afsluttende et OCN-læringsbevis. Det samler dokumenterede færdigheder og kompetencer.

I STU-uddannelsen har eleverne også mulighed for at deltage i praktikker. STU 4 har tilknyttet egen jobcoach. Coachen organiserer og følger op på disse praktikker.


Undervisningstid

Mandag - torsdag klokken 9 - 14:30 og fredag klokken 9 - 14:00.

Skolen følger i store træk folkeskolernes ferier og helligdag m.v. Derudover vil der være et mindre antal lukkedage henover året.


Pladstal

Pladstallet afhænger af efterspørgslen efter tilbuddet. Der er løbende optag.


Personalesammensætning

Personalet består af speciallærer og socialpædagoger.