Du kan blive visiteret til et nødkald, hvis du bor i eget hjem eller i ældrebolig, og hvis du har lidelser, der medfører alvorlige sygdomsanfald eller svære svimmelhedsanfald. Det er en forudsætning, at dit behov for hjælp ikke kan planlægges, og at du ikke kan benytte en mobil eller flytbar telefon. Nødkaldene virker indenfor hjemmets 4 vægge og således ikke udenfor.

I ældreboliger er der som oftest installeret et nødkald. Bor du i ældrebolig eller i eget hjem, er det altid en individuel vurdering der afgør, om du kan få nødkald.

Hvis du bor i plejebolig, er der altid installeret et nødkald.

Du kan blive visiteret til et nødkald i en begrænset periode, eksempelvis efter en hospitalsindlæggelse.

Når du bruger et nødkald, aftaler du med personalet, hvornår de skal komme. Hvis personalet ikke kan få kontakt med dig, efter at du har aktiveret nødkaldet, vil du få hjælp hurtigst muligt.

Få inspiration til andre nødkald og øvrige teknologier på DokkX: Få hjælp, hvis du falder (aarhus.dk)