Hvilken hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, hvad andre i dit hjem kan hjælpe dig med, eller om du måske i stedet for kan benytte diverse hjælpemidler. Vi planlægger hjælpen sammen med dig.

Du bliver altid tilbudt træning eller rehabilitering før personlig pleje. Formålet med hjælpen er, at du kan komme til klare dig selv mest muligt.

Hvis der, selv med støtte, træning og hjælpemidler, alligevel er ting, du ikke selv kan klare, kan en borgerkonsulent visitere dig til personlig pleje. Sammen med dig vil borgerkonsulenten vurdere dine ressourcer og behov, og sammen beslutter I, hvilke former for støtte du har brug for.

Du kan fx få hjælp til:

  • bad
  • toiletbesøg
  • hudpleje
  • mundpleje
  • af- og påklædning
  • at spise og drikke
  • besvarelse af nødkald

Et nødkald er et elektronisk apparat, der gør det muligt for dig at tilkalde akut hjælp, hvis du pludselig får behov for det.

Du kan blive visiteret til et nødkald, hvis du bor i eget hjem eller i ældrebolig, og hvis du har lidelser, der medfører alvorlige sygdomsanfald eller svære svimmelhedsanfald. Det er en forudsætning, at dit behov for hjælp ikke kan planlægges, og at du ikke kan benytte en mobil eller flytbar telefon.

I ældreboliger er der som oftest installeret et nødkald. Bor du i ældrebolig eller i eget hjem, er det altid en individuel vurdering der afgør, om du kan få nødkald.

Hvis du bor i plejebolig, er der altid installeret et nødkald.

Du kan blive visiteret til et nødkald i en begrænset periode, eksempelvis efter en hospitalsindlæggelse.

Når du bruger et nødkald, aftaler du med personalet, hvornår de skal komme. Hvis personalet ikke kan få kontakt med dig, efter at du har aktiveret nødkaldet, vil du få hjælp hurtigst muligt.

Du kan blive visiteret til et nødkald ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du vælge, om du vil have hjælpen fra dit folkehus eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen. Hvis du bor på et plejehjem, får du hjælpen herfra.

Læs mere om de private leverandører

Læs mere om Aarhus Kommunes hjemmepleje

Ansættelse af egen hjælper

Du kan vælge en slægtning eller en anden person til at udføre den hjælp, du er bevilget. Vedkommende skal godkendes af kommunen og bliver ansat af dit lokalområde.

Har du mere end 20 timers pleje og/eller praktisk hjælp om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper, du selv ansætter. Ordningen er forbundet med en række betingelser, bl.a. vedr. opgaven som arbejdsleder og arbejdsgiver.

Se kontaktoplysninger til højre her på siden.

Hjemmehjælp under dit ferieophold

Hvis du modtager hjemmehjælp og skal på ferieophold i din egen eller en anden kommune, hvor du også har behov for hjemmehjælp, skal du kontakte din hjemkommune.  

Bor du uden for Aarhus kommune, skal din hjemkommune udfylde dette skema og sende det til Aarhus Kommune, gerne 14 dage før dit ophold: Bestilling af hjemmehjælp og hjælpemidler til gæster i Aarhus Kommune 

Bor du i Aarhus Kommune, kan du finde kontaktoplysninger til højre her på siden. 

Hjælpemidler under ferieopholdet

Du skal som udgangspunkt selv medbringe de hjælpemidler, som du har brug for under dit ferieophold hos familie eller i feriebolig. Det gælder både de hjælpemidler, du allerede er bevilget og de hjælpemidler, du har behov for under ferieopholdet, fx pga. forholdene og indretningen i ferieboligen. 

Hvis der er hjælpemidler, som du har brug for under dit ferieophold og ikke selv kan medbringe, skal du kontakte din hjemkommune. De vil så vurdere om hjælpemidlerne kan stilles til rådighed på anden vis. 

Hvis du modtager hjemmehjælp og leverandøren af hjælpen har behov for yderligere hjælpemidler, for at kunne arbejde forsvarligt, når de hjælper dig, leverer ferieopholdskommunen dem. 

Hvis du har egne hjælpere med, fx i en BPA-ordning eller pårørende hjælper dig under ferieopholdet, skal du kontakte din hjemkommune ift. hjælpemidler og andre redskaber, som er nødvendige for at hjælpen kan udføres forsvarligt. 

Lån og leje af hjælpemidler

Bor du i Aarhus Kommune og varer dit ferieophold mindst 7 dage, hjælper vi med udlån af midlertidige hjælpemidler, som du ikke selv kan medtage på ferien. 

Vi anbefaler, at du sikrer dig, at de nødvendige plads- og adgangsforhold er til stede i ferieboligen, så personalet kan arbejde forsvarligt, når de hjælper dig.

Har du mulighed for at ankomme til og forlade ferieboligen på en hverdag i stedet for i weekenden, kan vi bedre understøtte dig i, at du får den hjælp, du har behov for til tiden. Weekender er travle og der kan være ventetid i forhold til at modtage hjælp. Desuden foregår levering og afhentning af hjælpemidler som udgangspunkt på hverdage kl. 8-16.

Du har også mulighed for at leje hjælpemidler hos private firmaer for en kortere periode. Ofte kan firmaet levere og afhente på feriestedet. Du skal selv afholde udgifterne til leje af hjælpemidler.