Har du fysiske eller psykiske nedsatte funktioner og handicap, der gør at du ikke selv kan hente din post, kan du få Post til døren 

Hvis dit handicap er midlertidigt, kan du få Post til døren i 6 måneder. Ordningen kan fornys efter ny ansøgning fra dig. 

Post til døren er en personlig ret og dermed uafhængig af andre din husstand.

Post til døren gives kundin folkeregisteradresse.

Der er ingen særlige regler for folkepensionister. 

Du skal kontakte Sundhed og Omsorgslinjen for at ansøge om Post til døren.

Under "Kontakt os" her til højre kan du skrive sikkert til os.

Vi vurderer, om du kan få Post til døren 

Vi giver PostNord besked, hvis du bevilges Post til døren. 

Hvis du i forvejen får hjælp fra kommunen: 

Vi vil ud fra de oplysninger vi har om dig og dine nedsatte funktioner og handicap tage stilling til, om du er berettiget til Post til døren.  

Hvis du ikke får hjælp fra kommunen endnu:

Hvis vi ikke i forvejen har oplysninger om dig og dine nedsatte funktioner og handicap, vil vi bede dig om dokumentation for behovet for Post til døren på anden måde. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som du selv skal betale for.  

Hvis du vil afmelde: 

Skal du kontakte Sundhed og Omsorgslinjen 

Hvis du skal flytte: 

Skal du kontakte PostNords kundeservice tlf. 70 70 70 30 eller sende et brev til: PostNord, Hedegaardsvej 88, 2300 København S - og bede PostNord om at overføre Post til døren til din nye folkeregisteradresse.  

Kommunens afgørelse er endelig, og der er ikke mulighed for at klage over afgørelsen. Du kan altid kontakte os, hvis du har nye oplysninger til din sag eller du har spørgsmål. 

Du kan læse mere om Post til døren på Borger.dk