Hvis der, efter et træningsforløb eller med brug af hjælpemidler, stadigvæk er ting i hverdagen, som du ikke selv kan klare, kan Aarhus Kommune tilbyde dig støtte til

 • rengøring
 • tøjvask
 • indkøb
 • tilberedning og anretning af mad.

For at du kan få hjælp til rengøring, skal du som udgangspunkt også være berettiget til pleje, medmindre andre forhold taler for det. Hvis du synes, det er blevet vanskeligere for dig at gøre rent, kan fx en robotstøvsuger, teleskoprør til den almindelige støvsuger eller andre redskaber hjælpe dig. Det kan også være en god ide at dele din rengøring op over flere dage eller ændre lidt på møbleringen i dit hjem.

Når du får praktisk hjælp, skal du selv deltage aktivt i hjælpen. I et samarbejde med personalet udvikler eller fastholder du dine færdigheder i forbindelse med rengøring, tøjvask og indkøb.

Praktisk hjælp får du på hverdage og i dagtimerne, og vi vurderer løbende om dit behov for hjælp ændrer sig. Hvis din ægtefælle eller samlever kan tage sig af de praktiske opgaver, kan du ikke få praktisk hjælp fra os.

 • Du kan få hjælp til rengøring svarende til en toværelses lejlighed
 • Rengøringen foregår som hovedregel hver 2. uge
 • Rengøring kan omfatte støtte og hjælp til at vaske gulv, tørre støv af, gøre rent i køkken og badeværelse, støvsuge gulve og skifte sengetøj
 • Du kan få hjælp til tøjvask hver 2. uge og i særlige tilfælde oftere
 • Det er 2 private firmaer, der står for tøjvasken, og de henter og bringer vasketøjet hos dig
 • Tøjvask kan omfatte at sortere, vaske og tørre tøj samt lægge det på plads
 • Du skal betale 125 kr. pr. måned for tøjvask
 • Hjælpen til indkøb kan omfatte hjælp til at skrive indkøbsliste, bestille varer hos en af vores godkendte leverandører og få varerne bragt ud
 • Du kan få hjælp til indkøb hver 2. uge og i særlige tilfælde oftere

Fleksibel hjælp betyder, at du kan vælge at få hjælp til andre opgaver end dem, du er bevilget. Hvis du fx er bevilget støvsugning, og en fra din familie har været på besøg og gjort rent, så kan du vælge, at tiden næste gang skal bruges til noget andet end støvsugning. Dog skal omfanget af den hjælp, du vælger til, svare til omfanget af den opgave, du vælger fra.

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig, kan du vælge, om du vil have hjælpen fra dit lokalcenter eller fra et af de private firmaer, som er godkendt af kommunen. Hvis du bor på et plejehjem, får du hjælpen herfra.

Læs mere om de private leverandører

Læs mere om Aarhus Kommunes hjemmepleje

Ansættelse af egen hjælper

Du kan vælge en slægtning eller en anden person til at udføre den hjælp, du er bevilget. Vedkommende skal godkendes af kommunen og bliver ansat af dit lokalområde.

Har du mere end 20 timers pleje og/eller praktisk hjælp om ugen, kan du få udbetalt et kontant tilskud til en hjælper, du selv ansætter. Ordningen er forbundet med en række betingelser, bl.a. vedr. opgaven som arbejdsleder og arbejdsgiver.

Se kontaktoplysninger til højre her på siden.