Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig og er visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra dit lokalcenter eller fra et privat firma, som er godkendt af kommunen.

Sundhed og Omsorg har godkendt følgende private leverandører:

Berits Hjemmepleje A/S
www.berits-hjemmepleje.dk

Sundplejen Aarhus Aps
www.sundplejen.dk

og

Svane Pleje Aps
www.svanepleje.dk

 

Derudover kan borgere visiteret til ydelser vælge den kommunale leverandør.

Aarhus Kommunes Lokalcentre

 

Indkøb

Følgende leverandører er godkendt til at levere dagligvarer under fritvalgsordningen i hele Aarhus Kommune.

 

Letkøb, tlf. 8614 5432 - 8614 0179

www.letkoeb-aarhus.dk

 

Købmand Smedegaard tlf. 8612 1269

www.k-smedegaard.dk

 

 

Tøjvask

 

Følgende leverandører er godkendt til at levere tøjvask under fritvalgsordningen i hele Aarhus Kommune.

 

Berendsen, tlf. 3585 3283

www.berendsen.dk

 

De Forenede Dampvaskerier, tlf. 4422 0707

www.dfd.dk