Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig og er visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge, om du vil have hjælpen fra dit folkehus eller fra et privat firma, som er godkendt af kommunen.

Sundhed og Omsorg har godkendt følgende private leverandører:

Sundplejen Aarhus Aps
www.sundplejen.dk

Svane Pleje Aps
www.svanepleje.dk

Kærfuld
http://kaerfuld.dk/ 

Derudover kan borgere visiteret til ydelser vælge den kommunale leverandør.

Aarhus Kommunes folkehuse

 

Indkøb

Følgende leverandører er godkendt til at levere dagligvarer under fritvalgsordningen i hele Aarhus Kommune.

Letkøb, tlf. 8614 5432 - 8614 0179
www.letkoeb-aarhus.dk

Købmand Smedegaard tlf. 8612 1269

 

Tøjvask

Følgende leverandører er godkendt til at levere tøjvask under fritvalgsordningen i hele Aarhus Kommune.

Elis, tlf. 3585 3283
www.Elis.com

Textilia, tlf. 4422 0707
www.textilia.dk