Hvis du er dårlig til bens, let bliver svimmel eller ofte har akut brug for hjælp, er det vigtigt at vide, at du kan tilkalde hjælp. I Aarhus Kommune kan du blive visiteret til at få et nødkald, så du kan ringe op til hjemmeplejen, hvis du har akut brug for hjælp.