Faldulykker skyldes bl.a. fysisk svækkelse, dårlig ernæring, dårlig søvn og for meget medicin. I boligen kan for eksempel løse tæpper, ledninger og støvsugerslangen give problemer.
Se animationsfilm om, hvordan du kan forebygge og håndtere fald.

 

Faldforebyggelse

Du kan selv gøre meget for at forebygge fald, og du kan få hjælp til det af dine pårørende og af Aarhus Kommune.

Er du tidligere faldet, er det vigtigt, at du taler med din læge om det, så I sammen kan finde årsagen til dine fald.

Vi fokuserer på at forebygge og hjælpe dig med at finde løsninger, som understøtter, at du kan bevæge dig frit rundt.

Der findes flere mulige tryghedsskabende løsninger, som du selv kan anskaffe.

Mobiltelefoner med nødkaldsknap: Mobilen kan sættes op til at kontakte en af dine pårørende, hvis du aktiverer nødkaldsknappen på telefonen.
Faldalarmer, der virker i dit hjem, og som automatisk sender en alarm, hvis du er faldet. Her kan en privat leverandør være vagtcentral, eller dine pårørende kan kobles på, så de får besked, hvis du er faldet.
Kropsbårne nødkald, der virker uden for dit hjem. Kaldet bæres i en snor om halsen eller i et bælte. Når kaldet aktiveres, går alarmen til nærmeste pårørende, hvor der er mulighed for tovejskommunikation. Dine pårørende modtager din GPS-lokation, og reagerer de ikke, eller har du ikke pårørende i nærheden, går alarmen til leverandørens døgnbemandede vagtcentral.

Du kan finde mulige løsninger, hvis du på internettet søger på
”Mobiltelefoner med nødkaldsknap”, ”faldkald” eller ”nødkald med GPS”.

Besøg DokkX

Ønsker du at se nogle eksempler på løsninger, der kan bruges til alarmering i tilfælde af fald, kan du besøge DokkX torsdage fra kl. 10-16. 

Faldkald

Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune har siden 2017 haft en forsøgsordning med udlån af faldkald. Sundhed og Omsorg har besluttet, at udlånet af faldkald skal ophøre. Dit faldkald vil ikke blive nedtaget, før det er blevet vurderet, om du er berettiget til et nødkald.Læs mere