Du kan få støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet i væsentlig grad:

  • kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • kan lette dagligdagen i dit hjem
  • er nødvendigt i dit arbejdsliv

I mange tilfælde bliver du tilbudt træning, før du får et hjælpemiddel, så du kan klare dig bedre selv og måske endda helt undvære hjælpemidlet.

Du kan læse mere om de forskellige sagsområder i punkterne herunder.