Et forbrugsgode vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom, og du skal derfor som udgangspunkt selv betale for drift, vedligeholdelse, reparation og udskiftning. Du skal opbevare dit forbrugsgode forsvarligt. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 87 13 16 00.