Vi træffer en afgørelse på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere din ansøgning. Når du har ansøgt om et hjælpemiddel, kan du blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan fx være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, bliver gemt elektronisk.

Hvis du opfylder betingelserne for at få bevilget et hjælpemiddel, har du to muligheder:

  • Du kan vælge at benytte kommunes tilbud og modtage det hjælpemiddel, som kommunen stiller til rådighed.
  • Du kan benytte retten til frit valg af hjælpemiddel og selv købe hjælpemidlet. Indkøber du et dyrere hjælpemiddel, end det kommunen udlåner, skal du selv betale en eventuel merpris.

Hvis du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du kontakte konsulenten, som behandler din ansøgning.

Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel, hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel, som du selv har valgt.

Når du vælger frit valg, skal du være opmærksom på, at:
  • du selv har ansvaret for, at hjælpemidlet lever op til vores krav til egnethed.
  • du kan miste tilskuddet fra kommunen, hvis dit indkøbte hjælpemiddel ikke lever op til vores krav til egnethed. Vores krav til egnethed fremgår af bevillingsskrivelsen.
  • hjælpemidlet stadig vil være Aarhus Kommunes ejendom.

Vægtprodukter kan være behandlingsredskaber eller hjælpemidler. Behandlingsredskaber sagsbehandles efter Sundhedsloven og hjælpemidler efter Serviceloven.

Aarhus Kommune kan ikke vurdere ansøgninger om behandlingsredskaber, det kan kun Regionen. Det kan f.eks. være når produktet anvendes som led i behandling og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Hvis det er tilfældet, kan vægtproduktet søges som behandlingsredskab ved Region Midtjylland. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt.
Som udgangspunkt skal alle behandlingsmuligheder være udtømte, det gælder både medicinske og pædagogiske.

Bor du på et bosted efter Servicelovens §§107 eller 108 og har brug for et vægtprodukt, skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

Hos Aarhus Kommune kan du søge om et vægtprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens §112.

For at vi kan bevilge et vægtprodukt som hjælpemiddel, skal produktet give dig et øget funktionsniveau i hverdagen i forhold til daglige gøremål, uddannelse og/eller arbejde. Daglige gøremål kan f.eks. være rengøring, madlavning og forældrerolle.
Det er ikke nok, at vægtproduktet alene giver dig en bedre søvn.

Det kan være en god idé, at du afprøver et vægtprodukt inden ansøgning. Du kan eventuelt kontakte forhandlere.

Hvis du har købt eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, kan vi ikke refundere dine udgifter til dette.

Du skal ansøge om et vægtprodukt digitalt. Sundhed og Omsorgslinjen sagsbehandler ansøgningen.

Ansøg om et vægtprodukt

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du skrive sikkert til os her eller ringe på tlf.: 87 13 16 00 kl. 8-15.

Hvis du får bevilget et hjælpemiddel, bliver det leveret af Aarhus Kommunes Hjælpemiddelcenter - du kan også vælge selv at hente det. Du kan få hjælp til tilretning og instruktion i brug af hjælpemidlet.

Læs mere om Hjælpemiddelcentret

Du skal selv afholde udgifter til drift, rengøring og vedligeholdelse. Du skal opbevare dit hjælpemiddel forsvarligt.

Du skal fx selv betale udgifterne til den første årlige udskiftning af dæk og slanger på din kørestol. Har du behov for mere end en årlig udskiftning, kan Aarhus Kommune mod forevisning af kvittering betale de følgende udskiftninger inden for samme år.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

Aarhus Kommune sørger for nødvendige reparationer af udlånte hjælpemidler.

En reparation skal godkendes af en konsulent, inden den foretages.

Ønsker du reparation af dit hjælpemiddel, skal du kontakte den konsulent eller det team, du er tilknyttet ift. hjælpemidlet.

Egenbetaling kan forekomme på kørestole ved f.eks. udskiftning af dæk og slanger samt ved almindelig slitage. Gem dine kvitteringer som dokumentation.

Læs om drift og vedligehold af kørestol her:

Bor du i Aarhus Kommune, og vil du aflevere et hjælpemiddel, skal du aftale returnering ved at kontakte:

Sundheds- og Omsorgslinien Tlf.: 87 13 16 00.

Det gælder følgende hjælpemidler:

  • hjælpemidler, som du har lånt af Aarhus Kommune
  • hjælpemidler, som du har medbragt fra en anden kommune

Før du ansøger, bedes du læse ovenstående punkter. Hvis du søger om vægtprodukter, bør du læse afsnittet Særligt for vægtprodukter fx vægtdyne, vægtvest og kuglestol

Hvis du efter en gennemgang af ovenstående punkter fortsat ønsker at ansøge om et hjælpemiddel, skal du ansøge digitalt på Borger.dk via dette link:

Vær opmærksom på, at vi normalt ikke kan yde hjælp til hjælpemidler, som du har anskaffet, før du har fået en bevilling.

Du kan også kontakte os på mail eller telefon 87 13 16 00. Se kontaktoplysninger her på siden.