Sundhedsloven går forud for Serviceloven. Det betyder, at du som udgangspunkt først skal afklare ved din behandler, om du eller dit barn kan få hjælp efter Sundhedsloven. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt.

Bor du på et bosted efter Servicelovens §§107 eller 108 og har brug for et sanseprodukt, skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

Du kan søge om bevilling af et sanseprodukt som et hjælpemiddel efter Serviceloven, hvis du/dit barn opfylder en række betingelser:

  • Du/dit barn har en varigt nedsat funktionsevne, der fx forårsager svære søvn- og/eller koncentrationsproblemer, der betyder, at du/dit barn ikke er i stand til at gennemføre væsentlige daglige aktiviteter. 
  • Årsagen til din/dit barns funktionsnedsættelse er færdigudredt og behandlet, det vil sige at træning og/eller behandling ikke kan bedre dit/dit barns funktionsniveau.
  • Alle behandlingsmuligheder er prøvet uden væsentligt positivt resultat.

Det kan være en god ide, at du afprøver et produkt inden ansøgningen. Du kan evt. kontakte en forhandler.

Hvis du ikke opfylder betingelserne, kan du evt. selv leje eller købe et sanseprodukt.

Vær opmærksom på, at der findes et bredt udvalg af vægtprodukter i almindelig handel og i forskellige prislejer, som er tilgængelige for hvem, der måtte ønske det.

Der kan som udgangspunkt ikke gives bevilling til produkter, som kan findes i almindelig handel.

Hvis du har købt eller lejet et produkt inden bevilling, kan du som udgangspunkt ikke få refunderet dine udgifter.

Du skal ansøge om et sanseprodukt digitalt. Sundhed og Omsorgslinjen sagsbehandler ansøgningen.

Ansøg om et sanseprodukt (link)

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, kan du skrive sikkert til os her eller ringe på tlf.: 87 13 16 00 kl. 8-15.