Hos Aarhus Kommune kan du søge om et vægtprodukt som et hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.

Vægtprodukter kan også være et behandlingsredskab. Det kan fx være, når produktet anvendes som led i behandling, og/eller hvis det erstatter medicinsk behandling. Hvis det er tilfældet, skal vægtproduktet søges som behandlingsredskab ved Region Midtjylland. Kontakt din behandler eller Patientkontoret Region Midt 

For at et vægtprodukt kan bevilges som et §112 hjælpemiddel, skal produktet give et øget funktionsniveau i hverdagen - fx i forhold til daglige gøremål som rengøring, madlavning og i forældrerollen - eller hjælpemidlet skal være nødvendigt, for at du kan gennemføre en uddannelse eller udøve et erhverv.

Som udgangspunkt skal alle behandlingsmuligheder være udtømte, det gælder både medicinsk og pædagogisk.

Det er ikke tilstrækkeligt, at vægtproduktet alene giver en bedre søvn, lindrer symptomer eller giver en bedre livskvalitet.

Det kan være en god idé at afprøve et vægtprodukt inden ansøgning. Kontakt eventuelt en forhandler.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du/I har anskaffet eller lejet et vægtprodukt inden bevilling, vil udgifter til dette ikke blive refunderet.

Bor du på et § 107 eller § 108 bosted, så skal bostedet stille produktet til rådighed som basisinventar.

En §112 ansøgning på vægtprodukter sagsbehandles i Sundhed og Omsorgslinjen. Du skal ansøge om et vægtprodukt digitalt.  

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at udfylde ansøgningsskemaet, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefonnummer 87 13 16 00.