• Du kan få støtte, hvis du er amputeret i eller født uden arm/hånd, ben/fod, og er vurderet egnet som kommende protesebruger
  • Protesen bevilges efter princippet bedst egnet og billigst
  • Udgangspunktet for støtten er en protese, der passer til dit funktionsniveau
  • Støtten omfatter anskaffelse af protesen samt reparation

Vil du vide mere om arm- og benproteser?