Du kan få støtte, hvis du har fået stillet en af følgende diagnoser:

 • Tabletbehandlet diabetes
 • Insulinbehandlet diabetes
 • Diabetes kombinations behandling af tabletter, GLP-1-analog Byetta og insulin
 • Diabetes kombinations behandling af tabletter, GLP-1-analog Victoza og insulin

Diabeteshjælpemidler bevilges efter princippet bedst egnet og billigst.

Hvis du er tabletbehandlet diabetiker, omfatter støtten:

 • 150 stk. teststrimler til blod pr. 12 mdr.
 • 150 stk. lancetter pr. 12 mdr.

Hvis du er kombinations- eller insulinbehandlet diabetiker, omfatter støtten som udgangspunkt:

 • Teststrimler til blod
 • Lancetter
 • Pen kanyler
 • Fingerprikker
 • Blodsukkermåleapparat. Dette er en engangsbevilling og dækkes med 50 % af udgiften.
 • Flergangsinsulinpen

I særlige tilfælde kan vi give støtte til teststrimler til måling af ketonstoffer i blod og urin.

Antallet af de ovennævnte hjælpemidler beregnes pr. 12 mdr. og afhænger af den konkrete behandling, og om du er voksen eller barn.

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • Insulinpenne inklusiv insulin
 • Engangssprøjter til insulinpumpebrugere
 • Kanylebøtter