Glukosemålingssystemet kan både være et behandlingsredskab og et personligt hjælpemiddel.

Du kan få støtte til glukosemålingssystemet som et personligt hjælpemiddel, hvis kommunen vurderer, at der sker en væsentlig, yderligere, afhjælpning af følgerne af din diabetes.

Aarhus Kommunes sagsbehandlingstid for glukosemålingsapparat er 20 arbejdsdage. Sagsbehandlingstiden kan blive påvirket, hvis der er behov for at indhente flere oplysninger end de, der er medsendt ansøgningen.

Du kan finde dine journaloplysninger på Sundhed.dk (åbner i nyt vindue).