• Du kan få støtte, hvis du har en varig gangfunktionsnedsættelse, som i væsentlig grad kan forbedres med et dropfodshjælpemiddel
  • Dropfodshjælpemidler bevilges efter princippet bedst egnet og billigst
  • Som udgangspunkt gives støtte til dropfodsskinne, dropfodsbandage og dropfodsstimulator