• Du kan få støtte, hvis du er øre eller næse amputeret
  • Som udgangspunkt gives støtte til øre eller næseprotese efter behov
  • Øre- og næseproteser bevilges efter princippet bedst egnet og billigst