Du kan få støtte, hvis du har en varig stomi som følge af en operation:

 • Kolostomi (kunstig udføring af tyktarmen)
 • Ileostomi (kunstig udføring af tyndtarmen)
 • Urostomi (kunstig udføring af urinveje) 
 • Tracheostomi (kunstig udføring af luftrøret). Det er en betingelse, at du er afsluttet fra hospitalet, og ikke får de nødvendige hjælpemidler fra hjemmesygeplejen
 • Laryngectomi (fjernelse af strubehovedet og stemmelæberne). Det er en betingelse, at du er afsluttet fra hospitalet, og ikke får de nødvendige hjælpemidler fra hjemmesygeplejen

 

 • Stomihjælpemidler bevilges efter princippet bedst egnet og billigst
 • For kolostomi og ileostomi gives som udgangspunkt støtte til poser, plader og klæbefjerner
 • For urostomi gives som udgangspunkt støtte til poser, plader, klæbefjerner, og urinopsamlingsposer
 • For tracheostomi og laryngectomi gives som udgangspunkt støtte til plejehjælpemidler

Eksempler på det, der ikke gives støtte til:

 • For kolostomi, ileostomi og urostomi: plejehjælpemidler med undtagelse af klæbefjerner
 • For tracheostomi og laryngectomi: Sygehuset skal dække dine udgifter til hjælpemidler, så længe du er under fortsat behandling og/eller kontrol fra sygehuset

Når du skal soignere din stomi, anbefaler vi, at du bruger materialer som er bløde, men ikke fnugger og som ikke irriterer eller ridser huden omkring din stomi. Det kan f. eks være non-wowen servietter eller vatrondeller.