• Du kan få støtte, hvis du har forskel på dine fødder, som svarer til mindst 2 hele skonumre
  • Du skal selv betale 50% af udgifterne, når du er bevilget støtte til køb af almindeligt fodtøj med størrelsesforskel
  • Tilskuddet er lovreguleret og fastsættes for ét år ad gangen
  • Pr. 1. januar 2021 udgør tilskuddet pr. par maks. 1540,00 kr.