• Du kan få støtte, hvis du har en varig, væsentlig funktionsnedsættelse, som kan afhjælpes med urinkateter/urologihjælpemidler
  • Urinkateter /urologihjælpemidler bevilges efter princippet bedst egnet og billigst
  • Som udgangspunkt gives støtte til katetre, urinposer og tilbehør