• De oplysninger, vi har i din sag, bliver behandlet fortroligt og elektronisk.
  • Du har ret til at se de oplysninger, der er registreret om dig i din sag.
  • Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger. Hvis du har brug for det, skal du henvende dig til Administrativ Service.

Yderligere informationer om Persondataloven kan fås hos Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside