Hvis der er særlige sundhedsfaglige grunde til, at du har behov for et større antal produkter end det, der er bevilget, skal du henvende dig til Administrativ Service. Vi indhenter evt. en sundhedsfaglig begrundelse for dit ændrede behov, og kan derefter ændrer din bevilling.