Personlige hjælpemidler bevilges efter § 112 i Lov om Social Service.

Se lovbekendtgørelsen på www.retsinformation.dk