Leverandøren må kun bruge dine oplysninger til levering af det hjælpemiddel, som vi har bevilliget. Det betyder, at leverandøren fx ikke må kontakte dig for at sælge andre varer til dig, når du har fået dit hjælpemiddel. Hvis leverandøren henvender sig til dig for at sælge andre varer, kan du klage til Datatilsynet.

Hvis du ikke vil give leverandøren de oplysninger, som skal bruges for at levere det hjælpemiddel, som du har fået bevilliget af Aarhus Kommune, anbefaler vi, at du bruge vores leverandør.