Hjælpemidlet skal:

1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne,
2. i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller
3. er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv.

En varigt nedsat funktionsevne betyder at træning eller behandling ikke kan bedre din funktionsevne.

Din nedsatte funktionsevne skal være sundhedsfagligt dokumenteret.