Hvis det bevilgede hjælpemiddel er dyrere hos den leverandør, du har valgt, eller hvis du vælger produkter, som er dyrere end det bevilgede beløb, skal du selv afregne forskellen med leverandøren.
Hvis du vælger en anden leverandør end de leverandører, vi har kontrakt med, skal du henvise leverandøren til afsnittet her på siden "Fakturakrav til leverandører af personlige hjælpemidler".