Ja. Du kan klage både skriftligt og mundtligt, til:

Administrativ Service, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J.

Mail: admservice@mso.aarhus.dk

Telefonnummer: 87 13 16 00

Vi skal modtage din klage inden 4 uger, fra du har modtaget vores afgørelse.

Når vi har modtaget din klage, modtager du et kvitteringsbrev fra os. I brevet oplyser vi dig om, at vi behandler din sag igen indenfor 4 uger. Vi vurderer, om din sag er tilstrækkeligt oplyst, eller om der i din klage er fremkommet nye oplysninger. Derefter træffer vi en afgørelse.

Det er os, der vurderer, hvornår en sag er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan træffe en afgørelse. Hvis vi ikke ændrer på vores afgørelse, sender vi din klage videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen er landets øverste klageinstans på velfærdsområdet.