Hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik, kan du blive visiteret til kommunens individuelle kørselsordninger, for eksempel til træning mv. i folkehuset eller til læge. Er du svært bevægelseshæmmet, kan du få bevilget handicapkørsel med Midttrafik.

I kørselsordningerne er målgruppen voksne over 18 år. Desuden er støtten ved nogle af ordningerne forskellig, alt efter om du er pensionist eller ej.

I mange tilfælde vil du blive tilbudt træning, så du måske kan klare dig uden en kørselsordning.

Læs mere om de forskellige typer af kørselsordninger