I nogle situationer, kan du have ret til dækning af merudgifter til dit barns kørsel til og fra SFO eller klub. I sådanne tilfælde vil dit barn blive kørt mellem hjemadresse og/eller aflastningsadresse og behandling, dagtilbud eller aktivitet m.v. Der er tale om rutekørsel, det vil sige, at der køres på faste ruter og med faste afgangstidspunkter i alle de tilfælde, hvor det er muligt. Dit barn kan derfor komme til at køre med andre børn i bilen, med mindre, du har fået bevilget solokørsel til dit barn.

Kørselskontoret

Hvis du har fået bevilget kørsel, er det kørselskontoret, som koordinerer og planlægger det fælles kørselstilbud. Det betyder, at du kun skal kontakte ét sted vedrørende tilrettelæggelse og planlægning af dit barns kørsel.

Gå til kørselskontorets hjemmeside

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Familiecentret, som ligger i Børn, Familier og Fællesskaber. Der er link til centrene i Børn, Familier og Fællesskaber under "Kontakt".

Lovgrundlag

Hvis du bevilges kørsel, sker det efter servicelovens § 41 om merudgifter, sundhedsloven eller folkeskoleloven - det afhænger af behovet for kørslen.