I nogle situationer, kan du have ret til dækning af merudgifter til dit barns kørsel til og fra SFO eller klub. I sådanne tilfælde vil dit barn blive kørt mellem hjemadresse og/eller aflastningsadresse og behandling, dagtilbud eller aktivitet m.v. Her skal du kontakte Familiecentret.

Skal dit barn køres mellem skole og hjemadresse, skal du kontakte dit barns skole.

Hvis dit barn skal køres både mellem hjem og skole og mellem SFO/klub og hjem, skal du både kontakte dit barns skole og Familiecentret. 

Kørselskontoret - når kørsel er bevilget

Hvis du har fået bevilget kørsel, er det kørselskontoret, som koordinerer og planlægger det fælles kørselstilbud. Det betyder, at du kun skal kontakte ét sted vedrørende tilrettelæggelse og planlægning af dit barns kørsel.

Gå til kørselskontorets hjemmeside

Adgang til tilbuddet

Du skal henvises til tilbuddet. Kontakt Familiecentret, som ligger i Børn, Familier og Fællesskaber. Der er link til centrene i Børn, Familier og Fællesskaber under "Kontakt".

Lovgrundlag

Hvis du bevilges kørsel, sker det efter servicelovens § 41 om merudgifter, sundhedsloven eller folkeskoleloven - det afhænger af behovet for kørslen.