Du skal være i sygesikrings-gruppe 1 og ude af stand til at benytte kollektive transportmidler.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. I nogle tilfælde skal vi bruge lægeoplysninger for at kunne vurdere en ansøgning. Du kan forvente at blive kontaktet af en konsulent, hvor du får mulighed for at uddybe din ansøgning. Du har ret til at have en bisidder hos dig. Dette kan være en pårørende, en ven eller en repræsentant fra en patientorganisation. De oplysninger du giver os, vil blive gemt elektronisk

Du skal ansøge om kørsel til læge og speciallæge digitalt. Send en mail med begrundelse for ansøgningen til Sundhed og Omsorgslinjen, se kontaktoplysninger her på siden. Din ansøgning vil blive videreformidlet til dit lokalområde.

Du kan få dækket kørselsudgifter til kørsel til din egen læge/den speciallæge, der har konsultation nærmest dit hjem. Desuden vagtlægen uden for lægens normale åbningstid og privatpraktiserende speciallæger, herunder Speciallægernes Hus og privat praktiserende psykiater. Udgiften skal overstige 42 kr. tur/retur

Du kan få dækket kørselsudgifter til kørsel til den speciallæge, der har konsultation nærmest dit hjem, herunder Speciallægernes Hus og privat praktiserende psykiater. Afstanden mellem din bopæl og nærmeste speciallæge skal være længere end 50 km og udgiften skal overstige 100 kr. tur/retur.

Kørsel med den efter forholdene billigste forsvarlige transportform, herunder bus, tog, bil, Flextur, taxa mv.

 
Transportformen vurderes sammen med dig og fremgår af din bevilling.

 
Transporten skal foregå fra dit hjem til lægen/speciallægen og retur.

 
Hvis du ikke kan benytte nærmeste speciallæge, skal du kontakte Sundhed og Omsorgslinjen og oplyse om årsagen hertil. Se kontaktinformation.

 
Hvis du er bevilget taxa eller Flextur, kan du få dækket kørselsudgifter, svarende til kørsel fra kantsten til kantsten/opsamlingssted.

 
Parkeringsudgifter og lign. dækkes ikke.

 
Der gives kun godtgørelse for kørsel, når der i forvejen ligger en bevilling på dette.

 
Du kan ikke bruge kørslen til hospital, psykiatrisk hospital, lokalpsykiatrien, lokalcenter, hørecenter, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, optiker, apotek, tandlæge, tandtekniker, misbrugscenter etc.

Du skal selv arrangere transporten og lægge ud for betalingen.

 
Du indsender taxabon, billetter eller anden dokumentation for kørslen og dokumentation for lægebesøget med dit navn, adresse og cpr.nr. til:


Admservice@mso.aarhus.dk
 

eller

Administrativ Service
Grøndalsvej 2
8260 Viby J

Beløbet udbetales på din NemKonto.

Du kan kontakte os på mail eller telefon. Se kontaktoplysninger her på siden.