Information og forholdsregler i forhold til Coronavirus

Vigtig information om specialkørsel 

Opdateret den 28. Maj 2020

Der er i øjeblikket rigtig mange der gerne vil i kontakt med Kørselskontoret, og i den forbindelse må der forventes en længere ekspeditionstid på telefon og mail.

Særlig information fra Børn og Unge

I forbindelse med at specialklasser og specialskoler kontrolleret og gradvist må begynde at åbne igen fra onsdag den 15. april 2020 efter at have været lukket ned, er der fastsat en række retningslinjer for hvordan specialbefordring af dit barn kommer til at foregå det næste stykke tid.

Retningslinjer for befordring af specialkørsel på baggrund af genåbning af specialklasser og specialskoler

 • I minibusser må der maksimalt placeres 4 borgere, en kørestol tæller som to alm. Siddende passagerer dvs. maksimalt 1 kørestol og to siddende passagerer.
 • I små vogne (taxa) må der maksimalt være to siddende passagerer.
 • I mellem store vogne (normalt 7 siddepladser + fører) må der maksimalt være 3 passagerer.
 • Vogne aftørres på håndtag og andre flader der berøres af mange, efter hver udført tur.
 • Det er valgfrit for chaufføren om de vil bære værnemidler (maske og handsker)
 • Chaufføren håndterer altid evt. autostol ind og ud af køretøjet og en fastspænding af denne.
 • Forældrene skal følge deres børn ind i køretøjet og selv forestå fastspænding af sikkerhedssele.
 • Institutionerne skal hente børnene i køretøjet og selv forestå evt. opspænding af sikkerhedssele.
 • Institutionerne skal følge børnene ind i køretøjet og selv forestå fastspænding af sikkerhedssele.
 • Forældrene skal hente deres børn i køretøjet og selv forestå evt. opspænding af sikkerhedssele.
 • I forhold til afhentningstidspunkter fra hjemmet og til skole, kan det ikke forventes at afhentningstiden er den samme, som før nedlukning af skolerne. Det må også forventes at afhentningstidspunkterne fra hjemmet kan variere fra dag til dag.
 • Det kan ikke forventes at det bliver en kendt chauffør, og ej heller at det er en fast chauffør på afhentningerne fra hjemmet og institution


Du bestiller kørsel til dit barn gennem Kørselskontoret enten på mail befordring@aarhus.dk eller på telefon 8940 6010.

Hvis du ikke aktivt kontakter Kørselskontoret og bestiller kørsel til dit barn, vil der IKKE være kørsel til dit barn efter genåbningen den 15. april 2020. Dette skyldes, at vi ikke kan gå ud fra, at alle forældre ønsker at gøre brug af specialkørsel igen på nuværende tidspunkt på grund af de særlige omstændigheder med covid-19

Særlig information fra Sundhed og Omsorg

Dagcentre (dette også gældende for Demenscentrum Aarhus) vil fortsat kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

 • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
 • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
 • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
 • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed. 

Lederne af dagcentrene træffer beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene. Dette gælder indtil videre, og situationen vil løbende vurderes.

Der er ligeledes lukket ned for selvtræningsaktiviteter på lokalcentrene - dette er de indtil videre indtil andet meldes ud.

Hvis du er i tvivl om hvornår du må begynde i dagcenter igen, eller med selvtræning, så kontakt dit dagcenter – eller din træningsenhed.

Særlig information fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

Følgende enheder/institutioner på voksenhandicapområdet er indtil videre lukket fra og med d. 12. marts til og med d. 10. maj 2020

 • Lyngåskolen
 • STU 4
 • Kompetencecentret
 • Abildhus