Information og forholdsregler i forhold til Coronavirus

 

Vigtig information om specialkørsel 

Opdateret den 18. august 2020

Retningslinjer i forbindelse med specialkørsel:

Retningslinjer omkring mundbind:

 • Alle Chauffører skal bære mundbind.
 • Jævnfør bekendtgørelsen om mundbind er undtagelserne følgende: "Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske, mentale svækkelser eller andet der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Udgangspunktet vil derfor være, at borgere der er visiteret til specialkørsel kan undtages for brug af mundbind under transporten.
 • De borgere der bærer mundbind, eller de som er ansvarlige for aflevering af borgeren til bilen, skal som udgangspunkt selv sørge for mundbind. Det vil sige, at hvis forældre hjælper med at sætte deres barn ind i bilen, fastspænde sikkerhedssele mv. anbefaler vi at de også følger kravet om mundbind.
 • Mundbind må kun bruges til en enkelt tur og skal derefter smides ud.

Retningslinjer i forhold til antal passagerer i køretøjet:

 • I minibusser må der maksimalt placeres 6 borgere, en kørestol tæller som to alm. Siddende passagerer dvs. maksimalt to kørestole og to siddende passagerer.
 • I små vogne (taxa) må der maksimalt være to siddende passagerer.
 • I mellem store vogne (normalt 7 siddepladser + fører) må der maksimalt være 5 passagerer.(der er 1,25 meter fra vinduesplads til vinduesplads)

Øvrige retningslinjer:

 • Køretøjet skal gøres rent hver dag med fokus på kontaktpunker. Det skal foregå med vand og sæbe og almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter er knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn m.v.
 • Det er vognmandens ansvar, at der er håndsprit til chaufføren, og det er et krav til chaufføren, at han overholder korrekt håndhygiejne gennem arbejdsdagen. Passagererne henstilles til egen håndsprit.
 • I forhold til afhentningstidspunkter fra hjemmet og til skole, kan det ikke forventes at afhentningstiden er den samme, som før nedlukning af skolerne. Det må også forventes at afhentningstidspunkterne fra hjemmet kan variere fra dag til dag.
 • OBS: For Særlige Dagtilbud håndteres autostole og overdragelse af børn som før Covid-19.

  Det maksimale antal passagerer samt rengøring af vognene er med baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger, bl.a. at man sidder med en meter mellem sig og med ansigtet i samme retning.

På grund af COVID-19 er der fortsat ændrede retningslinjer på alt kørsel, og der opfordres forsat til egen transport hvis det er muligt. I takt med at mere og mere åbner igen vender flere borgere vender tilbage til at skulle have befordring, men kørslen er på grund af ændrede retningslinjer i særdeleshed begrænset, af antal borgere der må være i de respektive køretøjer pr. rute og det vil betyde ændrede tider for flere borgere, idet det ikke er muligt at indsætte yderligere køretøjer end dem vi i forvejen benytter.

Vi beklager de gener det måtte medføre for den enkelte borger og/eller institution.

 

Særlig information fra Sundhed og Omsorg

Dagcentre (dette også gældende for Demenscentrum Aarhus) vil fortsat kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

 • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
 • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
 • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
 • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed. 

Lederne af dagcentrene træffer beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene. Dette gælder indtil videre, og situationen vil løbende vurderes.

Der er ligeledes lukket ned for selvtræningsaktiviteter på lokalcentrene - dette er de indtil videre indtil andet meldes ud.

Hvis du er i tvivl om hvornår du må begynde i dagcenter igen, eller med selvtræning, så kontakt dit dagcenter – eller din træningsenhed.

 

Særlig information fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

De fleste institutioner der hører ind under Sociale Forhold og Beskæftigelse åbner op for borgere igen fra uge 24, dog med begrænset antal af borgere og med særlige retningslinjer for hver institution. Alle borgere fra Sociale Forhold og Beskæftigelse er omhandlet de skærpede retningslinjer for special befordring.