Information og forholdsregler i forhold til Coronavirus

 

Vigtig information om specialkørsel 

Opdateret den 26. marts 2021

 

Retningslinjer i forbindelse med specialkørsel:

Efter påskeferien kan der forekomme forsinkelser på, hvornår dit barn bliver afhentet om morgenen. Forsinkelserne- og de forskellige afhentningstidspunkter kan opstå da flere elever må komme tilbage til deres skoletilbud efter påske. Vi er fortsat underlagt stramme restriktioner på hvor mange borgere, der må være i vores biler, så kan det betyde, at dit barn vil komme for sent i skole, i forhold til den ønskede mødetid.

Specialkørslerne har i en længere periode været pålagt restriktioner i forhold til antallet af borgere i taxa, minibus mv., som udfordrer kapaciteten på det antal af køretøjer, som Aarhus Kommune har til rådighed. Det bevirker at flere borgere ikke vil kunne blive afleveret i skole til den ønskede mødetid, som i tiden før Corona.

 

Retningslinjerne for special befordring er gældende fra 21. Januar 2021

 • Antallet af borgere i alm. små vogne er maks. 2 personer.
 • Antallet af borgere i mellemstore vogne er maks. 3 personer (en mellemstor vogn kan eksempelvis være en WV Touran).
 • Antallet af borgere i minibusser er maks. 6 personer

 

Retningslinjer omkring mundbind:

 • Alle Chauffører skal bære mundbind.
 • Jævnfør bekendtgørelsen om mundbind er undtagelserne følgende: "Kravet om mundbind eller visir gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske, mentale svækkelser eller andet der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir. Udgangspunktet vil derfor være, at borgere der er visiteret til specialkørsel kan undtages for brug af mundbind under transporten.
 • De borgere der bærer mundbind, eller de som er ansvarlige for aflevering af borgeren til bilen, skal som udgangspunkt selv sørge for mundbind. Det vil sige, at hvis forældre hjælper med at sætte deres barn ind i bilen, fastspænde sikkerhedssele mv. anbefaler vi at de også følger kravet om mundbind.
 • Mundbind må kun bruges til en enkelt tur og skal derefter smides ud.

Øvrige retningslinjer:

 • Køretøjet skal gøres rent hver dag med fokus på kontaktpunker. Det skal foregå med vand og sæbe og almindelige rengøringsmidler. Kontaktpunkter er knapper, stænger, håndtag, stropper, armlæn m.v.
 • Det er vognmandens ansvar, at der er håndsprit til chaufføren, og det er et krav til chaufføren, at han overholder korrekt håndhygiejne gennem arbejdsdagen. Passagererne henstilles til egen håndsprit.
 • I forhold til afhentningstidspunkter fra hjemmet og til skole, kan det ikke forventes at afhentningstiden er den samme, som før nedlukning af skolerne. Det må også forventes at afhentningstidspunkterne fra hjemmet kan variere fra dag til dag.

OBS: For Særlige Dagtilbud håndteres autostole og overdragelse af børn som før Covid-19.

 

Særlig information fra Sundhed og Omsorg

Dagcentre (dette også gældende for Demenscentrum Aarhus) vil fortsat kun være åbne for de borgere, der typisk opholder sig 4-5 dage i dagcenteret og som af nedenstående årsager ikke kan være derhjemme i de tidsrum, de plejer at være i dagcentret:

 • Borgere, som ikke kan være alene hjemme, imens ægtefællen er på arbejde.
 • Borgere som ikke kan være alene hjemme i selv få timer og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp fra familie/netværk.
 • Borgere, hvor ægtefællen af særlige årsager eks. egen sygdom, ikke kan passe borger i det tidsrum, borger plejer at være i dagcenteret og der ikke kan tilbydes kompenserende hjælp i hjemmet.
 • Enlige borgere, som ikke kan bevare egen døgnrytme som følge af ændring i dagsrytmen og hvor det vurderes, at gå ud over borgers sikkerhed. 

Lederne af dagcentrene træffer beslutning om, hvilke borgere der kan modtages i dagcentrene. Dette gælder indtil videre, og situationen vil løbende vurderes.

Der er ligeledes lukket ned for selvtræningsaktiviteter på lokalcentrene - dette er de indtil videre indtil andet meldes ud.

Hvis du er i tvivl om hvornår du må begynde i dagcenter igen, eller med selvtræning, så kontakt dit dagcenter – eller din træningsenhed.

 

Særlig information fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

De fleste institutioner der hører ind under Sociale Forhold og Beskæftigelse holder åbent på enkelte aktivitetstilbud for et begrænset antal af borgere. Alle borgere der kører special kørsel er også underlagt de skærpede retningslinjer omkring hvor mange borgere der må være i hvert enkelt køretøj.