Hvis vi ikke har kørt borgere om morgenen, køres som udgangspunkt ingen hjemture. Skoler/institutioner skal derfor meddele Kørselskontoret, om der skal iværksættes hjemtransport.