Ændringer med kort frist kan du typisk melde ind pr. telefon, mens du skal melde ændringer med længere frist ind med de formularer, der findes herunder.

Det er vigtigt, at du anvender formular og at du indberetter rettidigt. På den måde har du den største sikkerhed for, at ændringen gennemføres korrekt. Formularen har samtidig den fordel, at den sendes sikkert, ligesom du får en kvittering som dokumentation for, at du har bestilt ændringen.

Du skal indberette ændringen senest kl. 12 hverdagen før. Det betyder, at Kørselskontoret skal modtage ændringer vedrørende eksempelvis mandag om fredagen inden kl. 12. Ændringer, der vedrører mere end én dag, betegnes som en varig ændring og her skal du følge vejledningen for varig ændring af kørsel.


Vi oplever i øjeblikket ustabilitet med indberetning ved hjælp af vore formularer.


Bestil ændring

Skriv til befordring@aarhus.dk i stedet.

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

 

Alternativt ring til 89 40 60 10. 

 

En varig ændring gælder for to eller flere dage og dækker også blivende ændringer. Det kan for eksempel være fast ændring af tidspunkt for afhentning. Varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget ændringen.


Vi oplever i øjeblikket ustabilitet med indberetning ved hjælp af vore formularer.

 

Bestil ændring


Skriv til befordring@aarhus.dk i stedet.

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

På denne side kan du indberette ferie til Kørselskontoret

Har du skolesøgende børn, skal du senest indberette ændringer i forhold til ferie efter de oplyste tidsfrister som er vist på "Ferieplanen" - i henhold til nedenstående.

Ferieplan vedrørende skoleåret 2020/2021

Ved kørsel i skoleferier, er det en forudsætning, at der er en bevilling, der dækker kørsel i ferier.


 

 

Vi oplever i øjeblikket ustabilitet med indberetning ved hjælp af vore formularer.

Bestil ændring:


Skriv til befordring@aarhus.dk i stedet.

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

Din sagsbehandler skal sende en ny bevilling til Kørselskontoret, hvis du får bevilling til yderligere kørsel eller kørsel til en ny adresse.

En ny bevilling eller varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget bevillingen.

Ved akutte ændringer som eksempelvis pludselig opstået sygdom, skal du som udgangspunkt selv hente dit barn. Alternativt skal dit barns institution kontakte os, dette skyldes praktiske forhold omkring information om afhentningssted og kontakttelefonnummer.

Aflysninger skal meldes til Kørselskontoret hurtigst muligt - gerne dagen før inden kl. 12.

En aflysning skal ske til Kørselskontoret, så snart at du har kendskab til, at der ikke er brug for den bestilte kørsel. Du kan aflyse en kørsel telefonisk eller på e-mail til mailadressen: Befordring@aarhus.dk