Ændringer med kort frist kan du typisk melde ind pr. telefon, mens du skal melde ændringer med længere frist ind til vores mail. Dine ændringer kan fremsendes til MBA-Befordring@aarhus.dk

Du skal indberette ændringen senest kl. 12  hverdagen før. Det betyder, at Kørselskontoret skal modtage ændringer vedrørende eksempelvis mandag om fredagen inden kl. 12.

Ændringer, der vedrører mere end én dag, betegnes som en varig ændring og her skal du følge vejledningen for varig ændring af kørsel.

Bestil ændring

Indsend dine ændringer på mail til mba-befordring@aarhus.dk

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

Alternativt kan du ringe til 89 40 60 10. 

 

En varig ændring gælder for to eller flere dage og dækker også blivende ændringer. Det kan for eksempel være en fast ændring af et tidspunkt for afhentning.

Varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget ændringen.

 

Bestil ændring


Indsend dine ændringer til mba-befordring@aarhus.dk

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

På denne side kan du læse mere om hvordan du indberetter feriekørsel til Kørselskontoret.

Har du skolesøgende børn, skal du senest indberette ændringer i forhold til ferie efter de oplyste tidsfrister som er vist på "Ferieplanen" - i henhold til nedenstående.

Ferieplan vedrørende skoleåret 2022/2023

Ved kørsel i skoleferier, er det en forudsætning, at der er en bevilling, der dækker kørsel i ferier.

Bestil ændring:


Indsend dine ændringer til mba-befordring@aarhus.dk

Vi har brug for følgende oplysninger:

 • Navn
 • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
 • Skole/institution/andet sted
 • Hvad drejer ændringen sig om?
 • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon

Din sagsbehandler skal sende en ny bevilling til Kørselskontoret, hvis du får bevilling til yderligere kørsel eller kørsel til en ny adresse.

En ny bevilling eller varige ændringer træder tidligst i kraft 3-5 arbejdsdage efter, at Kørselskontoret har modtaget bevillingen.

Ved akutte ændringer som eksempelvis pludselig opstået sygdom, skal du som udgangspunkt selv hente dit barn. Alternativt skal dit barns institution kontakte os, dette skyldes praktiske forhold omkring information om afhentningssted og kontakttelefonnummer.

Aflysninger skal meldes til Kørselskontoret hurtigst muligt - gerne dagen før inden kl. 12.

En aflysning skal ske til Kørselskontoret, så snart at du har kendskab til, at der ikke er brug for den bestilte kørsel. Du kan aflyse en kørsel telefonisk eller på e-mail til mailadressen: mba-befordring@aarhus.dk