Har du skolesøgende børn, skal du senest indberette ændringer i forhold til ferie efter de oplyste tidsfrister som er vist på "Ferieplanen" - i henhold til nedenstående.

Ferieplan vedrørende skoleåret 2022/2023

Ved kørsel i skoleferier, er det en forudsætning, at der er en bevilling, der dækker kørsel i ferier.

Bestil ændring:


Indsend dine ændringer til mba-befordring@aarhus.dk

Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Brugernummer (Eventuelt fødselsdato - undlad venligst de sidste 4 cifre)
  • Skole/institution/andet sted
  • Hvad drejer ændringen sig om?
  • Hvem har indsendt ændringen - oplys navn, email-adresse og telefon