Kørselstilbuddet starter op igen efter sommerferien den 3. august 2020. Kørslerne vil fortsætte som hidtil inden sommerferien.