Kørselstilbuddet starter op igen efter sommerferien den 5. august 2019. Kørslerne vil fortsætte som hidtil inden sommerferien.