Kørselstilbuddet af ældre til dagcentre/træningsafdelinger fortsætter, som det hidtil har gjort inden sommerferien. Det betyder, at der ingen ændringer er foretaget med mindre lokalområderne selv har meldt ændringer ind til Kørselskontoret.