Sidste nyt fra den 23. marts 2022

Vi oplever desværre en del udfordringer med vores taxa leverandør i forhold til at de kan fremskaffe nok vogne til at dække alt vores specialkørsel, særlig morgenturene er ramt. Vi gør alt hvad vi kan, i tæt samarbejde med taxa, for at de skal få løst deres udfordringer. Herudover arbejder vi tæt med vores øvrige leverandører, om at udnytte alle deres køretøjer mest muligt, og naturligvis også hvis de har mulighed for at fremskaffe yderligere køretøjer.

Årsagen til de stigende udfordringer med at kunne levere vognkapacitet handler rigtig meget om at rekruttere ny arbejdskraft, det gælder i øvrigt mange brancher og ikke mindst hele transportbranchen, der mangler chauffører, det betyder derfor at vores vognmænd har meget svært ved at fastholde chauffører og ikke mindst at tiltrække nye chauffører, fordi kampen om de få chauffører der er, er så hård.

En venlig opfordring til alle vores brugere er, at man så vidt det overhovedet er muligt, gerne må afmelde sine planlagte ture, såfremt man ved man ikke får brug for dem, i så god tid som det nu kan være muligt, derved kan vi forsøge at udnytte den ledige kapacitet optimalt, og dermed undgå alt for store forsinkelser for øvrige brugere.

Vi vil fra Kørselskontorets side iværksætte et tiltag, hvor vi forsøger at kontakte de berørte familier om eftermiddagen, dvs. dagen før næste dags morgenkørsel, såfremt vi får besked fra taxa om at en bil nu ikke kører som planlagt næste dags morgen. Det er naturligvis ikke optimalt, men vi vurderer at det trods alt kan hjælpe lidt at vide det i god tid, end at man venter forgæves på en vogn der ikke kommer til planlagt tid, men derimod først kommer en del senere en planlagt. Vi kan dog ikke oplyse noget om den forventede nye afhentningstid, idet taxa ikke ved om alle vogne melder klar til kørsel hver morgen.

Vi beklaget meget at der er disse forsinkelser og vi arbejder ihærdigt på at undgå dem, eller som minimum at det bliver så få som overhovedet muligt.