Har du behov for at få ændret din kørselsbevilling, skal du kontakte din sagsbehandler/visitator/borgerkonsulent.

Drejer henvendelsen sig om ændring af tidspunkt til kørsel, der allerede indgår i nuværende kørselsbevilling, kan du kontakte Kørselskontoret.

Kontakt din sagsbehandler eller den lokalt ansvarlige for kørslen.