Aflastningstilbud i og uden for hjemmet
Familiecentret
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 62 00
Mandag, tirsdag og fredag klokken 9-15
Torsdag klokken 9-17
Atlass Familie Indsats
Grøndalsvej 65
8260 Viby J
Telefon: 87 13 25 25

Birkebakken
Døgnophold til børn, unge og voksne med betydeligt og varigt handicap
Hejredalsvej 144
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 33 10
Brobyg-fraværsindsats
Grøndalsvej 65
8260 Viby J
Egebækken
Døgnaflastning til børn og unge med betydeligt og varigt hanidcap
Egebæksvej 26
8270 Højbjerg
Telefon: 87 13 25 25
Mandag - torsdag klokken 8:30-15:30
Fredag klokken 8:30-14:30
Plejefamilier til børn og unge med betydeligt og varigt handicap
Grøndalsvej 1B
8260 Viby J
Telefon: 89 40 54 20
Læs mere om Familieplejen

Familievejlederordning
Information og vejledning om rettigheder og hjælpemuligheder fra kommunen
Familiecentret
Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand
Telefon: 89 40 62 00
Skriv sikkert til Familiecentret

Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag klokken 8-15
Torsdag klokken 8:30-17:30
Gruppeforløb
Grøndalsvej 65
8260 Viby J
Telefon: 87 13 25 50

Kørsel af børn og unge med handicap
Kørselskontoret
Rådhuset
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 60 10
befordring@aarhus.dk
Skriv sikkert til Kørselskontoret

Telefontider:
Mandag - torsdag klokken 8-16
Fredag klokken 8-15
Læs mere om kørsel af børn og unge med handicap

Ledsagelse til børn, unge og voksne med handicap
Ledsagerordningen
Grøndalsvej 1B
8260 Viby J
Telefon: 87 13 40 70
Skriv sikkert til Ledsagerordningen

Åbningstider:
Mandag - onsdag klokken 8-15
Torsdag klokken 8-16
Fredag klokken 8-14

Telefontider:
Mandag-onsdag og fredag klokken 8-12
Torsdag klokken 7:45-8 og 12:30-15:45
Døgntilbud til børn og unge med ASF og handicap
Årslev Møllevej 19
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 25 25
Mandag - torsdag klokken 8:30-15:30
Fredag klokken 8:30-14:30
Døgnaflastning til børn og unge med ASF/ADHD el. lign. udviklingsforstyrrelse
Grøndalsvej 65
8260 Viby J
Telefon: 87 13 25 25
Mandag - torsdag klokken 8:30-15:30
Fredag klokken 8:30-14:30
Døgntilbud til børn og unge med ASF/ADHD el. lign. udviklingsforstyrrelse
Årslev Møllevej 19
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 25 25
Mandag - torsdag klokken 8:30-15:30
Fredag klokken 8:30-14:30
Læs mere om Skovkanten

Telefonrådgivning om børn og unge med ADHD og autisme
Telefon: 30 91 02 55

Telefontid:
Torsdage klokken 15-17
Specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autisme el. lignende udfordringer.
Årslev Møllevej 19
8220 Brabrand
Telefon: 87 13 25 25
Mandag - torsdag klokken 8:30-15:30
Fredag klokken 8:30-14:30