Volden er som udgangspunkt familierelateret og kan være fysisk, psykisk, seksuel eller trusler om vold.


Tilbuddets indhold

Du får løbende rådgivning, vejledning, omsorg og psykisk støtte og er samtidig i tæt kontakt med et tværfagligt team.

Vi tilbyder samtaler i forhold til den aktuelle voldsproblematik og støtte til behovsafklaring. Vi tilbyder individuelle samtaler cirka en gang om ugen, støtte i form af en bisidder ved møder på Krisecentret samt hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder.

Som indskrevet på Århus Krisecenter kan du være anonym, kun undtaget af politi, foged og offentlige myndigheder.

Dørene låst for at skabe sikre adgangsforhold.

Du har mulighed for at modtage aflastning til dine børn i mindre omfang, ligesom der er mulighed for at tale med en børnepædagog om dine børns trivsel.

Et ophold kan vare op til tre måneder afhængigt af din situation. Det er medarbejderne, der løbende vurderer, om du har behov for at have ophold på Krisecenteret.

Når du flytter fra krisecentret, har du mulighed for at få opfølgningssamtaler i begrænset omfang. Vi tilbyder også telefonsamtaler med personalet.

Vi er en selvejende institution, der har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune.


Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kan møde op på alle tider af døgnet, og du vil altid blive modtaget af fagligt kvalificeret personale. Når du henvender dig, holder vi en samtale, hvor vi vurderer, om du tilhører målgruppen. Krisecenteret optager borgere fra hele landet.