Mens du er her, tilbyder vi støtte og hjælp. Familier får mulighed for udvikling og støtte i trygge rammer, så alle får gode betingelser til at skabe sig en fremtid med størst mulig stabilitet, når I flytter fra Ellengården.
Vi støtter familierne i at finde og bruge egne ressourcer og få afdækket, om der er behov for ekstra støtte.
Vi beslutter, om du kan bo her, tilbuddet er til familier eller kvinder, der:
 • har særlige sociale problemer
 • ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig
 • har brug for støtte, omsorg og efterfølgende hjælp
 • er aktivt boligsøgende
 • i et vist omfang er selvhjulpne
 • i tilfælde af misbrugsproblemer vil tage imod behandling
 • ikke oplever opsøgende vold.
Hvis du kan bo her, men der ikke er ledige pladser, kontakter vi dig, når der er.
Når du flytter på Ellengården, forventer vi, at du:
 • er aktiv boligsøgende
 • kan tage ansvar for sig selv og kan klare de praktiske opgaver i boligen
 • har overskud til at passe egne børn
 • er indstillet på at samarbejde med Ellengården, og andre relevante samarbejdspartnere
 • deltager i udarbejdelse af opholdsplan, og indstillet på at samarbejde med sin kontaktperson
 • er indforstået med husets regler
 • ved misbrug skal være påbegyndt et behandlingsforløb.

Tilbuddets indhold

Vi har 13 akutlejligheder og 11 udslusningsboliger. Udslusningsboligerne bruges primært til beboere, der bor på Ellengården. I udslusningsboligerne tilbyder vi længerevarende støtte i op til to år, enten i egen bolig eller i et af vores rækkehuse.
Udslusningsboligerne er beregnet til de familier, der har brug for støtte i en længere periode og i en overgangsfase fra døgnplads til egen bolig. Henvisning sker i tæt samarbejde mellem os og sagsbehandleren. Familier, der bor hos os, har fortrinsret.

Lejligheder og værelser er møblerede, og familierne skal lave mad i lejlighedernes køkken. Vi råder desuden over en stor have samt en gymnastiksal, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter.

Der er en egenbetaling i alle boliger. Du betaler 93 kr. pr. døgn, og du kan ikke søge boligstøtte til huslejen.

Som beboer eller familie på Ellengården tilbydes du bl.a.:
 • Udrednings- og Opholdsplan, som udarbejdes i samarbejde med din eller jeres kontaktperson (familiepædagog) på Ellengården. Opholdsplanen handler om de områder (økonomi, bolig m.v.), du eller I har brug for støtte og hjælp til.
 • Familiesamtale, hvor fokus bl.a. vil være, hvordan I har det med at bo på Ellengården, hvad der kendetegner jer som familie, hvad er I særligt gode til, og hvad der kan være særligt svært.
 • Støtte og omsorg i trygge rammer, så du eller I får de bedste muligheder for at skabe dig/jer en fremtid med størst mulig ro og stabilitet.
 • Råd og vejledning fra vores socialrådgiver i forhold til afklaring af økonomiske og socialretlige forhold, fx spørgsmål vedr. samvær, forældremyndighed, gæld m.m.
Vi er en selvejende institution, som har driftsoverenskomst med Aarhus Kommune, og vi er en del af Jysk Børneforsorg/Fredehjem. Derudover samarbejder vi med Aarhus Krisecenter, Tre Ege og Forsorgshjemmet Østervang.

Vi arbejder ud fra et systemisk grundlag, og vores personale består af en forstander, stedfortræder, socialrådgiver, pædagoger og administrative medarbejdere.

Sådan får du adgang til tilbuddet

Du kan ringe til os eller møde op personlig. Det kan også være en pårørende, læge, Sociale Forhold og Beskæftigelse eller andre, der kontakter os på dine vegne.


Lovgrundlag

Tilbuddet drives efter serviceloven § 110.