Sygedagpenge

Er du blevet syg, så du ikke længere kan arbejde, kan du, i visse tilfælde, få sygedagpenge. Der er en grænse for, hvor længe, du kan få sygedagpenge.

Læs mere om sygedagpenge

Førtidspension

Kan du, af fysiske, psykiske eller sociale grunde, ikke arbejde og dermed forsørge dig selv, kan du søge om førtidspension. Din evne til at arbejde skal være varigt nedsat.

Læs mere om førtidspension

Kontanthjælp

Bliver du syg eller mister dit arbejde, så du ikke kan forsørge dig selv, kan du søge om at få kontanthjælp.

Læs mere om kontanthjælp