Når et menneske flytter på plejehjem, flytter det levede liv, vaner og behov med. Derfor taler personale, beboere og pårørende både ved indflytning og løbende om, hvordan vi sammen kan planlægge hverdagen. Det er familie og venner til en nærtstående, der flytter på plejehjem, der er personalets vigtigste samarbejdspartner ud over beboeren. Vi lægger vægt på, at boligen er jeres hjem, hvor I som pårørende gør, som I plejer. Også selv om vores personale er der.

Hvis beboeren ønsker det, er familie og venner velkomne til at deltage i alle samtaler. Der er en eller to faste kontaktpersoner blandt personalet.

Nærdemokrati på plejehjem

Som pårørende til en beboer på plejehjem har du mulighed for at engagere dig i det lokale Plejehjemsråd. 

Rådet skal medvirke til:   

  • At gøre plejehjemmet til et godt sted at bo med fokus på nærvær og trivsel og udvikle plejehjemmet i samarbejde med ledelse og medarbejdere
  • At understøtte beboernes interesser i overensstemmelse med gældende kvalitetsstandarder og lovkrav 

Derudover er det som pårørende muligt at engagere sig i det lokale aktivitetsudvalg, der planlægger oplevelser og arrangementer på plejehjemmet i samarbejde med ledere, medarbejdere, frivillige og relevante aktører i lokalområdet.

Læs mere om Plejehjemsråd og Aktivitetsudvalg her

Center for Pårørendesamarbejde 

Center for Pårørendesamarbejde har til formål at styrke samarbejdet med pårørende i Sundhed og Omsorg, og at gøre det mere enkelt at være pårørende

Centeret:

Læs mere om Center for Pårørendesamarbejde her